ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11
เยี่ยมชมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
อ่าน 419 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
อ่าน 275 ครั้ง
ศอ.7 ขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมความสำเร็จตำบลจัดการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 Long Term Care ต.บางเกลือ จ.ฉะเชิงเทรา
อ่าน 194 ครั้ง
ศอ.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ค้นหาค่ากลางความสำเร็จการจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัย" เขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 165 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจนิเทศงานฯ รอบ 2 ศอ.6 พร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนระบบอภิบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 170 ครั้ง
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมแจงสื่อ กรมอนามัย ผู้นำการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 151 ครั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
อ่าน 119 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่าน 118 ครั้ง
พิธีถวายพระพร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในสัปดา์นมแม่โลก 2559
อ่าน 160 ครั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นปลูกปรง ถวายองค์ราชินี 84 พรรษา"
อ่าน 141 ครั้ง
กรมอนามัยโคราช จูงมือครูนักเรียนและผู้ปกครอง จัดประชุม เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว
อ่าน 113 ครั้ง
ศอ.10 อุบลฯ ร่วมกับเครือข่ายลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
โรงเรียนสูงวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ช้าราชการ
อ่าน 151 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
อ่าน 100 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
อ่าน 91 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข