ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 รวมพลัง "ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง"
อ่าน 212 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL”
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมกับจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ศอ.11 จัดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงาน ภายใต้ โครงการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแม่และเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่11
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ศอ.7 ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า
ศอ.10 อุบลฯจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
งานทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ออกอากาศรายการสองแควยามเช้า ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
วันทันตสาธารณสุข
อ่าน 133 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมสานปณิธานสมเด็จย่าวันพยาบาล
อ่าน 155 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา
ศอ.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2560
ชมรมสูงอายุศูนย์อนามัยที่ 9 จัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 168 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี บริการ สวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ศอ. 7 รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ศูนย์อนามัยที่ 6 ร่วมกับ สสจ.จันทบุรี, รพ.พระปกเกล้า จัดกิจกรรม รณรงค์วันล้างมือโลก 2016 "มือสร้างสุข สุข(อนามัย) สร้างโลก
อ่าน 252 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 6 ประชุมบูรณาการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 6
อ่าน 297 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ถัดไป>>
 
 
 
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข