เรียนการทำโฮมเพจด้วยภาษาhtml

ท่านควรติดตามการเรียนตั้งแต่พื้นฐานใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ก็จะเริ่มเขียนโฮมเพจ ของท่านได้

ก่อนอื่นท่านต้องมี
1เครื่องคอมพิวเตอร์
2 โปรแกรมbrowser เช่น Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, หรือ Opera
3 มีword processorเช่น Notepad หรือ WordPad

H-T-M-L ย่อมาจาก HyperText Markup Language
Hyper เป็นคำตรงข้ามกับ linear. ท่านสามารถดูภาพที่เชื่อมต่อที่ไหนก็ได้ในWorld Wide Web page เวลาใดก็ได้
Text ภาษาที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษจะดีที่สุดแต่ภาษาไทยก็ใช้ได้โดยแก้ฟอนต์ให้อ่านภาษาไทยได้
Mark up เป็นสิ่งที่คุณต้องการเขียนหรือแสดง
Language ภาษาใช้ภาษาอังกฤษแสดงคำสั่งต่างๆ
สิ่ง ที่เขียนในHTML document เรียกว่า"source code โดยดูจาก
1. VIEW ที่ตอนบนของจอภาพscreen.
2. เลือก SOURCE จาก menu
3. ภาษาHTML จะปรากฎในจอภาพ
4. ลองดู Click ที่ VIEW แล้วเลือกSOURCE. จะได้ข้อความHTML ออกมา
มาเริ่มที่บทเรียนที่1