รวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ต่างประเทศ

WHO (World Health Organization)

ILO (International Labor Organization)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

CCOHS (Candian Centre for Occupational Health and Safety)

IARC (International Agency for Research on Cancer)

ICOH (International Commission on Occupational Health)

ACGIH (American Conference of Govermental Industrial Hygienists)

ACOEM (American College of Occupational and Environmental Medicine)

เว็บไซต์ในประเทศ

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

สมาคมการยศาสตร์ไทย

สำนักงานประกันสังคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

กองตรวจความปลอดภัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

แพทยสภา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักระบาดวิทยา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จอ ปอ ดอทคอม

สยามเซฟตี้

หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

งานอาชีวเวชกรรมและสิ่งแวดล้อม รพ.วชิระภูเก็ต