คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
15
ธันวาคม
2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
15.12.2563
แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แบบสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

26
มกราคม
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
26.01.2564
รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม

วันที่ 26 มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ลงพื้นที่ศูนย์จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารกึ่งผับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารริมบาทวิถี ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไปและตลาดโต้รุ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อสำรวจเชิงรุก สุ่มตรวจปริมาณคลอรีนในน้ำประปาและตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และผู้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามมาตรการ DMHT และมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกัน COVID-19 ใน PLATFORM THAI STOP COVID ของกรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

โภชนาการ
10.10.2563
ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 01
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero