คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
19
เมษายน
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
19.04.2564
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14

23-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

10
กุมภาพันธ์
2564
ประชุม
10.02.2564
การเสวนาวิชาการ ”การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)” 10 กุมภาพันธ์ 2564

การเสวนาวิชาการ ”การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)” 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
16.04.2564
โครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
รายละเอียด มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
16.04.2564
สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ Street Food Good Health
รายละเอียด มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
16.04.2564
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน Street Food
16
เมษายน
2564
Cluster แม่และเด็ก News
16.04.2564
จัดประชุมชี้แจงระบบการบันทึกโครงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ เขต 12

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก จัดประชุมชี้แจงระบบการบันทึกโครงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ เขต 12 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

โภชนาการ
10.10.2563
ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 05
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero