คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
01
เมษายน
2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
01.04.2564
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564

09
เมษายน
2564
ภาพข่าวกิจกรรม
09.04.2564
รายงานการประชุมสล ครั้งที่ 6/2564

รายงานการประชุมสล ครั้งที่ 6/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม
09.04.2564
สงกรานต์ วิถีใหม่ ห่างไกลโควิด -19
12
เมษายน
2564
12.04.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมนำเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ “ผลการดำเนินงานโครงการผลักดันนโยบาย ในการพัฒนามาตรการ และนโยบายโรคไม่ติดต่อ ปี 2563”

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมนำเสนอผลงานและสัมมนาวิชาการ “ผลการดำเนินงานโครงการผลักดันนโยบาย ในการพัฒนามาตรการ และนโยบายโรคไม่ติดต่อ ปี 2563” ซึ่งจัดโดย กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

โภชนาการ
10.10.2563
ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

ผัก ผลไม้วิตามินซีสูง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2021 / 04
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero