- พ.ศ.2531 ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระดับอื่นๆ
- พ.ศ.2547 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- พ.ศ.2554 อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกันสาขาจิตเวชชุมชน แพทยสภา
- 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประถมภรณ์ช้างเผือก (ปช)
- พ.ศ.2542-2548 ผู้อำนวยการ (นายแพทย์ 8) ด้านเวชกรรมทั่วไป รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่
- พ.ศ.2548-2552 นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่
- พ.ศ.2552-2553 ปฏิบัติหน้าที่ (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มประกันสุขภาพ
- พ.ศ.2553-2554 รักษาการในตำแหน่ง (นายแพทย์) กลุ่มประกันสุขภาพ
- พ.ศ.2554 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) กลุ่มประกันสุขภาพ
- พ.ศ.2554-2555 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ.2555-2556 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ.2556 ปฏิบัติราชการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ.2556-2558 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ) สำนักบริหารกลาง
- พ.ศ.2558-2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- พ.ศ.2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
        ข้อมูลการติดต่อ : อาคาร 1 ชั้น 3 กรมอนามัย | โทร 0 2590 4072 | โทรสาร 0 2590 8148 | อีเมล bancha.k@anamai.mail.go.th
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข