หน้าหลัก >> คำแนะนำประชาชน : ประชาชนทั่วไป
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำแนะนำประชาชน : ประชาชนทั่วไป ข่าว/บทความทั้งหมด
คำแนะนำประชาชน : ประชาชนทั่วไป
คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับมัสยิด ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) (21 พ.ค. 2563)
คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ว่าด้วย การปฏิบัติในกิจกรรมช่วงเทศกาลวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (14 พ.ค. 2563)
แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็ก (7 พ.ค. 2563)
คำแนะนำในการจัดการสุขาภิบาลน้ำบริโภค สำหรับประชาชน (22 เม.ย. 2563)
คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำสำหรับการเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ (11 เม.ย. 2563)
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (10 เม.ย. 2563)
การจัดการด้านอาหารและโภชนาการช่วง 14 วันที่ต้องอยู่บ้าน (2 เม.ย. 2563)
“วัยรุ่นใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข” กรณีที่ต้องหยุดอยู่กับบ้าน (Social Distancing) (26 มี.ค. 2563)
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด (23 มี.ค. 2563)
คำแนะนำวิธีการกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (21 มี.ค. 2563)
แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยบุคคล ในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนาในการปฏิบัติตน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนาสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine) ในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (13 มี.ค. 2563)
วิธีทำเจลล้างมือไม่ใช้น้ำ (11 มี.ค. 2563)

หน้า : [1]