หน้าหลัก >> คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา (22 พ.ค. 2563)
มาตรการผ่อนปรน เพื่อการเตรียมพร้อมเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (21 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย (4 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน (4 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด และตลาดน้ำ (4 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา (2 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม (เฉพาะกิจกรรมสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) (2 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ (2 พ.ค. 2563)
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข สำหรับสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (2 พ.ค. 2563)
คำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับการเปิดให้บริการสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม (30 เม.ย. 2563)
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินการ (30 เม.ย. 2563)
คำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่ก่อสร้าง และที่พักคนงานก่อสร้าง (26 เม.ย. 2563)
แนวทางการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่พักหรือโรงแรม กรณีจัดให้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อแยกสังเกตอาการผู้มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (22 เม.ย. 2563)
คำแนะนำในการดูแลและใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญ (22 เม.ย. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดนัด (22 เม.ย. 2563)
คำแนะนำสำหรับพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food) (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำสถานดูแลผู้สูงอายุ (11 เม.ย. 2563)
แนวทางปฏิบัติการใช้บริการโรงอาหารของหน่วยงาน (11 เม.ย. 2563)
แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับรถเร่จำหน่ายอาหาร (11 เม.ย. 2563)
แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านสะดวกซื้อ (ซุปเปอร์มาเก็ต/มินิมาร์ท/ร้านขายของชำ) (11 เม.ย. 2563)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>