หน้าหลัก >> คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจำหน่ายอาหารรูปแบบฟู๊ดทรัค (Food Truck) (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพุทธศาสนสถาน (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (คริสตจักร โบสถ์ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ (สระว่ายน้ำระบบเกลือ) (11 เม.ย. 2563)
คำแนะนำสำหรับการจัดโรงทาน (8 เม.ย. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (delivery) (2 เม.ย. 2563)
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในโรงเรียน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายเชื้อในสถานการณืการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (21 มี.ค. 2563)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2563 (21 มี.ค. 2563)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ พ.ศ.2563 (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเรือนจำ (21 มี.ค. 2563)
แนวทางการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า (21 มี.ค. 2563)
แนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับร้านอาหาร (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน กรณี มัสยิด (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการขนส่งสาธารณะ (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสาธารณะและสถานประกอบการ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>