หน้าหลัก >> คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำแนะนำประชาชน : สถานประกอบการ / พื้นที่สาธารณะ
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงมหรสพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (21 มี.ค. 2563)
คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการในท้องถิ่น (Local Quarantine) (20 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านนอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคอนโดมิเนียมและอาคารที่พักอาศัยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (20 มี.ค. 2563)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 2563 (18 มี.ค. 2563)
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563 (18 มี.ค. 2563)
คำแนะนำในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2 มี.ค. 2563)
คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำความสะอาดส้วมสาธารณะ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3]