คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
24
กุมภาพันธ์
2567
ข่าวแจกสื่อมวลชน
24.02.2567
กรมอนามัย ยกระดับมาตรฐานทีม SEhRT ซ้อมเข้มปฏิบัติการรับมือภาวะฉุกเฉิน

กรมอนามัย ยกระดับมาตรฐานทีม SEhRT ทุกพื้นที่ทั่วไทย จำลองสถานการณ์ฝึกซ้อมเข้มการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เน้นย้ำให้ทุกศูนย์อนามัย สร้างทีม SEhRT ที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

24
กุมภาพันธ์
2567
2567
24.02.2567
การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและการเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2567

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและการเตรียมการรองรับภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

23
กุมภาพันธ์
2567
23.02.2567
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อควบคุมป้องกันปัญหาสภาวะช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ ณ ศูนย์เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อควบคุมป้องกันปัญหาสภาวะช่องปากในกลุ่มเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ ณ ศูนย์เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 02
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero