คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกรมอนามัย
กรมอนามัย
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง
กรมอนามัย
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค
กรมอนามัย
04. สรุปข่าวประจำวัน
กรมอนามัย
14
มิถุนายน
2567
ข่าวแจกสื่อมวลชน
14.06.2567
สธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง

วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 และมอบนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขพบปะ ทักทาย อสม.จังหวัดลําพูน ลำปาง มอบชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นให้แก่ อสม.ทุกอำเภอและพิธีเปิดป้ายศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลลําพูน ทั้งนี้ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบหมายให้ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ร่วมลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง

14
มิถุนายน
2567
14.06.2567
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ข้อความยาว - วันที่ 14 มิถุนายน 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ข้อความยาว - วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางวิชชุพร เกตุไหม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พร้อมสื่อสารแนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ณ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

กฎหมายสาธารณสุข
31.03.2565
การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

การสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการจัดการฟาร์มหมู

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

calendar Cover for 2024 / 06
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิค

11.07.2565
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

13.09.2563
Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

Poster แค่ฟันยังดี ชีวีก็ยืนยาว

ข่

าวหนังสือพิมพ์

รับทราบทุกสถาณการณ์ข่าวสารทั้งหน่วยงานภายในและส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนรับข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ลงทะเบียนสำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของคุณ
(Your Health Record) แบบออนไลน์ได้ใน

3

ขั้นตอน

Call 01 Hero