คุณกำลังมองหาอะไร?

คำ

ถามที่พบบ่อย

กรมอนามัย ตอบปัญหาไขข้อข้องใจด้านสุขภาพ

Q

วันสถาปนากรมอนามัย

A

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๔๙๕

Q

เป้าหมายสูงสุดของกรมอนามัย คืออะไร?

A

กรมอนามัยได้กำหนดเป้าหมายสูงสุด (Purpose) คือ "คนบนแผนดินไทยมีความมั่นคงด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี" เพื่อเป็นเป้ามายและทิศทางการดำเนินงานของกรมอนามัย

Q

สถานที่ตั้งของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ที่ไหน?

A

88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Q

สามารถติดต่อกรมอนามัย ได้อย่างไร?

A

ติดต่อกรม

88/22 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : สายด่วน 1478, 0-2590-4000
โทรสาร : 0-2590-4094
อีเมล : saraban@anamai.mail.go.th

แบบฟอร์มติดต่อ