คุณกำลังมองหาอะไร?

รมอนามัย ร่วมสร้าง เด็กไทย ‘สนุก-มีความรอบรู้-สุขภาพดี’ ในวันเด็กแห่งชาติ 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.01.2566
199
0
แชร์
14
มกราคม
2566

            (วันนี้ 14 มกราคม 2566) ที่กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน

                นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติของไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สำหรับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปี 2566 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน ให้เด็กไทยมีความรอบรู้ ฉลาด แข็งแรง โดยกรมอนามัย ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้านทั้ง Soft Skills และ Hard Skills โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่ชับซ้อน ทักษะชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ที่เน้นการเสริมสร้างให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมทั้งความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนอีกด้วย

           นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวต่อว่า กรมอนามัยยังมุ่งหวังให้เด็กมีความใส่ใจรักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้สามารถ เข้าถึง เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถบอกต่อความรู้ด้านสุขภาพเพื่อสร้างสังคมความรอบรู้สุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมภายในงานวันเด็กปีนี้ กรมอนามัย ได้จัดทำฐานสร้างความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ฐาน คือ 1) บิงโก สุขภาพ เด็กเรียนรู้การจับคู่สุขภาพในรูปแบบต่างๆ 2) Nutrition For U เรียนรู้โภชนาการเพื่อสุขภาพ เลือกอาหารที่ควรกิน อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นป้ายคำให้เด็กไปเลือกใส่ตะกร้าตามสีเขียว แดง เหลือง 3) Ball for Fun ฝึกพัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยการโดยลูกบอลเข้าตระกร้า 4) วงล้อ ฟ Fun เรียนรู้ตอบปัญหา ซักถาม เรื่อง สุขภาพช่องปาก และ 5) อาสา รักษ์โลก สร้างความรู้ในการคัดแยกขยะ ในถูกประเภท ถูกสี

             “ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยในปี แนวคิดหลัก คือ “สุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ.(Thailand 10 For Health) วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิตอล ได้แก่ 1) อ. อาหารต้องการอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ 2) อ. (ไม่) อดนอน ต้องการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 3) อ. ออกกำลังกาย ต้องแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย 4) อ. เช็คอัพ (ตรวจร่างกาย) ต้องการให้ตรวจสอบสภาพเป็นประจำ  5) อ. (ติด) อาวุธ ต้องการติดอาวุธป้องกันตัว ด้วยการรับวัคซีน (วัคซีน) 6) อ. (ไม่อ้วน) ไม่ต้องการเป็นโรคที่มากับความอ้วน 7) อ. อันตราย 1 สารและสิ่งอันตราย (แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด สารอันตรายปนเปื้อนในอาหาร) 8) อ. อันตราย 2 พฤติกรรมเสี่ยง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความปลอดภัยบนถนน จมน้ำ บาดเจ็บอื่น (ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต ตกจากที่สูง สิ่งของล่นทับ สัตว์กัดต่อย) ป้องกันโควิด19 ในนักเรียน คุณภาพน้ำดื่ม และอนามัยสิ่งแวดล้อม) 9) อ. อารมณ์ ต้องการอารมณ์ดี จะได้มีความสุขด้วย และ 10) อ. อาสา ต้องการอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

กรมอนามัย / 14 มกราคม 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน